På grund av dataintrång så måste jag börja om med att skriva dokumentationen.
Den nya blir anpassad till senaste programversion. Lars Olert 2014-01-31.

Till ny version under utarbetande av ECF-dokumentation ==>.

Till gammal och utförligare version av ECF-dokumentation ==>.

ECF = Economic Circular Flows

Ref. Learning Web Design: Chapter 16, sid.311

Förord

Erik Gustav Geijer skrev en gång
... att den nya nationalekonomin endast är ”en vetenskap om rikedom utan avseende på nationell lycka, dygd och nytta” [Ord & Bild]

Jag själv har funderat på formuleringen att
Ekonomi är studiet av användningen av ändliga resurser för att tillfredställa obegränsade mänskliga önskningar. [Lipsey]
Min egen erfarenhet av mina begränsade ekonomiska studier är att de mest handlar om begränsade mometära resurser. Brist på naturresurser nämns knappast fastän vi överutnyttjar både ändliga och förnybara resurser. Vi till och med hotar människors framtida existens genom de klimatförändringar som vi orsakar.

Inledning

Redan då jag läste nationalekonomi (20p) på universitetet så funderade jag på om antagandena för mikroekonomin ledde till slutsatserna för makroekonmomin. Fanns det någon metod att koppla ihop mikro med makro? Inom ingenjörsvetenskapen beskrivs system som sammankopplade komponenter. Jag ville prova samma metod på ekonomiska system.

Den metod som jag kallar för Ekonomiska Kretslopp eller Economic Circular Flows (ECF) bygger på principer hämtade från ingenjörsvetenskapens kretsteori och reglerteori. De ekonomiska systemen beskrivs grafiskt med diagram som skapas interaktivt. Alla matematiska ekvationer som behövs skapas och löses automatiskt i bakgrunden.

Krav på modeller

Ett ekonomiskt system är:

Grafiska modeller

ECF-modeller

Referenser